“Depresjon er en sjelstilstand der vi noen ganger føler oss på bakken, og uten krefter til å håndtere eller reagere på omstendighetene. Det er i praksis en sykdom som har organiske, biologiske så vel som psykologiske og spirituelle komponenter. Den medisinsk-spiritistiske tilnærmingen gjør en integrert analyse av den vi er og viser i dag de viktigste årsakene til depresjon i tillegg til måten å helbrede oss selv.”

Mer informasjoner på facebook-arrangement side : https://www.facebook.com/events/733100973787169/