Divaldo Pereira Franco, spiritist medium, humanist og foredragsholder, holdte et foredrag i Brasil, i byen São José do Rio Preto/SP, onsdag 12. november.

Konferanselokalet til det Psykiatriske Sykehuset i byen ble fort fullt av mennesker – mer enn 3500 personer deltok i arrangementet.
Divaldo tok en analyse av psykiatere og terapeuter Viktor Frankl og Carl Gustav Jungs tanker, og understreket menneskers akutte behov for å starte en indre reise for å finne en dyp eksistensiell betydning for seg, eliminere sine skyldfølelser og lære å tjene og elske sin neste.

Ifølge Divaldo, bør det enkelte individet ikke bekymre seg om å ha fiender, men fremfor alt å ikke være fiende til noen. Man bør lære å kjenne sine egne begrensninger og konflikter og utøve egenkjærlighet som en måte å utvikle toleranse overfor sin neste og som følger av dette, lære å tilgi.

Divaldo Noticia1