Det Internasjonale Spiritistiske Rådet (ISC – International Spiritist Council) ble grunnlagt i 1992 og har 35 medlemsland. Institusjonen har vært sentralt i arbeidet for å fremme den spiritistiske lærdomen i Europa, USA og land i Afrika og i Asia. ISC har vært ansvarlig for alle internasjonale spiritistiske kongresser og har blant annet lansert en webtv TV CEI, EDICEI forlag og The Spiritist Magazine.  Charles Kempf er sekretær for ISC seksjon Europa.

Les mer om ISC  – http://cei.spirite.org/category/news/