Biografier

2 Items

Biografi av Bernt Torstenson

I 1994, da vi søkte etter Kardec, på Universitets Biblioteket fant vi et pioner og meningsfylt arbeid og dette arbeidet hadde startet for over 100 år siden!