En reise av åndelige fremgang og utvikling

Spiritismen lærer oss at reinkarnasjon er en utviklingsprosess der det enkelte menneskets ånd, skapt i en tilstand av enkelhet og ubevissthet, er skjebnebestemt til å oppnå stadig større grad av kunnskap og moral.

Fra ett fysisk liv til det neste, og i mellom dem, opprettholder dens ånd individualitet. Prosessen med reinkarnasjon fester seg til den universelle loven om årsak og virkning, der hvert liv har sjanse til å lære gjennom nye opplevelser og også en sjanse til å gjøre oppreisning for tidligere overtredelser.

Reinkarnasjon er en velsignelse, for i rettferdigheten av naturlovene designet av skaperen vår, vil vi alle en dag oppnå perfekt lykke uansett vår nåværende tilstand. Tiden det tar til å nå det endelige målet er helt opp til den enkelte, avhengig av hvordan hvert vesen velger å bruke sin frie vilje. Likevel vil en perfekt tilstand av harmoni og en sann og fullstendig forståelse av kjærlighet oppnås av alle en dag.