Første bok
Kapitel I

Gud

Hva er Gud?
”Gud er den øverste intelligens, den primære årsak til alt”

Hva skal man forstå med uendelighet?
”Det som verken har begynnelse eller ende: det ukjente; alt som er ukjent er uendelig.”

Kan man si at Gud er det uendelige?
”Ufullstendig definisjon. Det menneskelige språks fattigdom er utilstrekkelig til å forklare ting som ligger over menneskenes fatteevne.”

Gud er uendelig i sin fullkommenhet, men det uendelige er en abstraksjon. Å si, at Gud er det uendelige ville være å ta attributtet for tingen selv, det er å definere noe som er ukjent med noe annet likedan ukjent.