Reinkarnasjon i følge Spiritismen

Spiritismen lærer oss at reinkarnasjon er en utviklingsprosess der det enkelte menneskets ånd, skapt i en tilstand av enkelhet og ubevissthet, er skjebnebestemt til å oppnå stadig større grad av kunnskap og moral.