Gruppen for Spiritistiske Studier Allan Kardec (GEEAK-Norge) startet sin virksomhet i 1993 og ble registrert den 9. august 1995.

Org. nummer: 977224454

GEEAK er en filosofisk og religiøs institusjon uten noen som helst politisk tilknytning og uten lukrativ øyemed. GEEAK har som hovedmål å studere, utøve og formidle den Spiritistiske Lærdomen i sine tre delteaspekter: vitenskapelige, filosofiske og etiske-moralske-religiøse konsekvenser som systematisert av Allan Kardec i Paris, Frankrike, i 1857.

GEEAK-Norge er medlem av det Internasjonale Spiritistisk Rådet (CEI) siden 1998. Siden 2006 har GEEAK-Norge holdt sine aktiviteter i Dronningensgt. 23.

Om studiemøter

Vi er en gruppe mennesker som møtes hver uke for å studere, dele erfaring, meditere og be i en hyggelig og vennlig atmosfære. Vi ber  blant annet for fred i verden, for syke mennesker, for venner, familie og for oss selv. I tillegg overfører vi energi. Det er ikke nødvendig å melde seg til å delta! Møtet er åpent for alle interesserte og det er fri inngang.

Hovedoppgaven for en Spiritistiske forening er å belyse bevisstheten i møte med livets realitet og dets formål.

All spiritistisk praksis er gratis. Spiritismen påtvinger ingen sine prinsipper. Spiritismen inviterer interesserte til å lære den å kjenne og til å underlegge dets lærdom fornuftens strenge prøve, før man eventuelt godtar den.

Om administrasjon

GEEAK er konstituert som følger:

Koordineringsansvarlig (studier og lærer): Maria Cristina Latini
Administrasjonsansvarlig: Marisol Barreto Teixeira
Økonomiansvarlig: Adriana Petersen
Sekretærer: Sania Haugen
Rådgiver: Claudio Latini

1- Mål med nettsiden:

GEEAK nettside er et kommunikasjonsverktøy til formidling av prinsippene i den Spiritistiske læren og informasjon om den Spiritistiske bevegelsen i Norge og i utlandet.

2- Hva kan nettsiden tilby til en person som ville vite mer om Spiritismen?

Nettsiden tilbyr blant annet avklaring om hva Spiritismen er, prinsippene i lærdomen, forklaring om hva mediumskap er, psykograferte budskaper, filosofiske og vitenskapelige artikler, informasjon om hvor vedkommende kan gå for å begynne å studere og få mer informasjon, anledning til å stille spørsmål.