Alle aktivitetene er gratis

Spiritistiske Studier på Norsk

Hver Tirsdag fra kl 18.00 til 19.30

Spiritistiske Studier på Norsk er tilbake  4. august.

Studiegruppe (Norsk): første lørdag hver måned – fra kl.1300 til 1430

Spiritistiske Studier på Norsk

Vi studerer blant annet:

  1. Om inkarnasjones hensikt
  2. Åndenes opprinnelse og natur
  3. Åndelig fremgang
  4. Reinkarnasjon
  5. Sjelens sjebne etter døden
  6. Familie og slektskap

og mye mer..

Fasilitator: Cristina Latini
Klokkeslett: Fra 18.00 til 19.00
Lokal: Dronningensgt. 23 – rom 512
Påmelding: post@geeaknorge.com
Spiritistiske Studier på Portugisisk

Hver Onsdag fra kl 18.00 til 19.30

På grunn av koronatiltak, har vi begrenset kapasitet inntil 6 personer i rommet. Derfor ber vi om dere er interessert i å bli med på studiet, kontakt oss først slik at vi kan sikre at det er plass til å ta dere imot.

Studier av Åndenes Bok på portugisisk

Lesning og kommentarer av Åndenes Bok som er den første av fem bøker som utgjør grunnpilaren i den Spiritistiske Læren. Overføring av energi på slutten av møtene – fri valg!

Fasilitator: Sania Salles
Klokkeslett: Fra 18.00 til 19.30
Lokal: Dronningensgt. 23 – rom 512
Påmelding: Møtet er åpent for publikum
Meimei – for barn og familie

Den første lørdagen i hver måned fra kl 10.45 til kl 12.00

For barn og familie

Meimeis Gruppe har som hovedmål å samle foreldre og barn for å undervise om Spiritismens prinsipper gjennom leke og andre undervisningsmetoder.

Målgruppe

Foreldre, barn og alle som er interessert i å forstår mer av Spiritismens lærdom.

Fasilitator: Karine Porpino
Klokkeslett: Fra 10.45 til 12.00
Lokal: Dronningensgt. 23 – rom 512
Påmelding: Møtet er åpent for publikum
Mediumskap

Studier av mediumitet eller mediumskap (lukket gruppe) – hver mandag fra kl. 18.00 til 20.00

For Ung

GEEAK ung (norsk/portugisisk/spansk): andre og fjerde lørdag hver måned – fra kl. 1300 til kl. 1430

GEEAK UNG er stanset inntil videre.

Individuelle Samtale


Individuelle Samtale og Hjemme besøk

Må avtale på forhånd

Ansvarlig: Sânia Salles

Kontakt: post@geeaknorge.com