Alle aktivitetene er gratis

Spiritistiske Studier på Norsk

Hver Tirsdag fra kl 18:30 til kl 20:00

Kontakt: post@geeaknorge.com

Vi studerer blant annet:

  1. Om inkarnasjonen hensikt
  2. Åndenes opprinnelse og natur
  3. Åndelig fremgang
  4. Reinkarnasjon
  5. Sjelens skjebne etter døden
  6. Familie og slektskap

Spiritistiske Studier på Portugisisk

Hver onsdag fra kl 17:50 til 19:00

Kontakt: post@geeaknorge.com

Mobil: 976 92 607

Vi studerer blant annet:

Lesning og kommentarer av Åndenes Bok som er den første av fem bøker som utgjør grunnpilaren i den Spiritistiske Læren. Overføring av energi på slutten av møtene – fri valg!

Meimei – for barn og familie

Annenhver lørdag  fra kl 11:00 til kl 12:00

Meimeis Gruppe har som hovedmål å samle foreldre og barn for å undervise om Spiritismens prinsipper gjennom leke og andre undervisningsmetoder.

Målgruppe

Foreldre, barn og alle som er interessert i å forstår mer av Spiritismens lærdom.

Mediumskap

Studier av mediumskap (lukket gruppe) – hver mandag

For unge

GEEAK ung : annenhver lørdag online.

Kontakt: post@geeaknorge.com

Individuelle Samtale

Må avtale på forhånd/Etter avtale 

Kontakt: post@geeaknorge.com