Alle aktivitetene er gratis

Spiritistiske Studier på Norsk

Hver Tirsdag fra kl 18.00 til 19.30

Studiegruppe (Norsk): første lørdag hver måned – fra kl.1300 til 1430

Spiritistiske Studier på Norsk

Vi studerer blant annet:

  1. Om inkarnasjones hensikt
  2. Åndenes opprinnelse og natur
  3. Åndelig fremgang
  4. Reinkarnasjon
  5. Sjelens sjebne etter døden
  6. Familie og slektskap

og mye mer..

Fasilitator: Cristina Latini
Klokkeslett: Fra 18.00 til 19.00
Lokal: Dronningensgt. 23 – rom 512
Påmelding: post@geeaknorge.com
Spiritistiske Studier på Portugisisk

Hver Onsdag fra kl 18.00 til 20.00

Studier av Åndenes Bok på portuguisisk

Lesning og kommentarer av Åndenes Bok som er den første av fem bøker som utgjør grunnpilaren i den Spiritistiske Læren. Overføring av energi på slutten av møtene – fri valg!

Fasilitator: Sania Salles
Klokkeslett: Fra 18.00 til 20.00
Lokal: Dronningensgt. 23 – rom 512
Påmelding: Møtet er åpent for publikum
Meimei – for barn og familie

Den første lørdagen i hver måned fra kl 10.45 til kl 12.00

For barn og familie

Meimeis Gruppe har som hovedmål å samle foreldre og barn for å undervise om Spiritismens prinsipper gjennom leke og andre undervisningsmetoder.

 

Målgruppe

Foreldre, barn og alle som er interessert i å forstår mer av Spiritismens lærdom.

Fasilitator: Karine Porpino
Klokkeslett: Fra 10.45 til 12.00
Lokal: Dronningensgt. 23 – rom 512
Påmelding: Møtet er åpent for publikum
Mediumskap

Studier av mediumitet eller mediumskap (lukket gruppe) – hver mandag fra kl. 18.00 til 20.00

 

For Ung

GEEAK ung (norsk/portugisisk/spansk): andre og fjerde lørdag hver måned – fra kl. 1300 til kl. 1430

Individuelle Samtale


Individuelle Samtale og Hjemme besøk

Må avtale på forhånd

Ansvarlig: Sânia Salles

Kontakt: post@geeaknorge.com