Divaldo Pereira Franco

ÅPENT FOREDRAG :

“Det kommende livet – en spiritistisk tilnærming til livet etter døden”. Et foredrag om livet på den andre siden av det verdenskjente brasilianske mediet, Divaldo Pereira Franco.

Divaldo er anerkjent som et av verdens største spiritistiske mediet og foredragsholder i Brasil og i verden. I løpet av hans nittito år har syttito av dem vært viet til å spre den spiritistiske lærdommen og til å hjelpe vanskeligstilte barn av byen han lever i, Salvador.

Tirsdag den 29. mai  kl. 18-20

LITTERATURHUSET – Nedjma sal (Wergelandsveien 29, Oslo)
gratis inngang – norsk oversettelse