GEEAK Norge har gleden av å arrangere VI Egen, det årlige spiritistiske treff som samler frivillige fra flere spiritistiske grupper i Norge. Det blir et todagers arrangement med foredrag, gode samtaler og bra stemning.
Arrangement er kun for frivillige i spiritistiske grupper.
VI Egen program
Sted: Sogn Frivilligsentral – Minister Ditleffsvei 22, 0862 – Oslo

Inngangspris:
150,-