Den 10. november 2016 var en viktig dag for Spiritisme i Norge. Da brakt GEEAK Norge den grunnleggende boken i Spiritisme, Åndenes bok, tilbake til landet. Boken er tilgjengelig på GEEAK hovedkvarter.

* Bilder av Rosa Eunice Amundsen og GEEAK arkiv

livros_mesa
Etter 123 år har GEEAK gleden av å lansere Åndenes bok på nytt i Norge. Lanseringen ble arrangert i Eldorado bokhandel i Oslo forrige torsdag den 10. november.

“Vi takker alle frivillige som ble involvert i arbeidet”, sa Cristina Latini, grunnleggeren og koordineringsansvarlig til GEEAK Norge. Hun nevnte også alle som støttet med “deres bønn og gode tanker; med ord og energi”. Boken ble endelig ferdig med oversettelsen av Ann Kristin Espejord.

cristina-e-ann-cristin-flores2

Cristina Latini (til venstre) og Ann Kristin Espejord (til høyre)

“Når man sitter og oversetter en så spesiell bok, så må man prøve å være så trofast som mulig mot opprinnelig tekst dvs. Kardecs tekst. Håper at dere som leser den gjør det med kjærlighet og åpent hjerte”, sa Ann Kristin.

Espejord forfalte om sin erfaring i den byen Abadiânia i Brasil, som hun besøkte for noen år siden og ble kjent med medium João de Deus (John of God) og hans arbeid. Det var der i Abadiânia at hun hørte om Allan Kardec for første gang. “Jeg leste Åndenes bok på engelsk og ble fascinert”, sa hun.

Vi feiret med denne gaven fra kakedesigner Marisol Barreto Jensen.

Vi feiret med denne gaven fra kakedesigner Marisol Barreto Jensen.


Litt mer om boken

Åndenes bok inneholder prinsippene om sjelens udødelighet, åndenes egenskap og samvirke med mennesker, de moralske lover, det kommende liv og menneskehetens framtid. “Mediumitet er vårt laboratorium. Men å si at hvert eneste mediumistiske fenomenet er Spiritisme er feil, fordi man kan være medium og har aldri hørt om Spiritisme eller Kardec”, sa koordineringsansvarlig til GEEAK Norge.

Klikk på bilde nederst for å se på en litt smakebit av Åndenes bok:
video-link3
Boken er strukturert i fire deler med 1019 spørsmål som ble besvart av Åndene gjennom medier fra ulike deler av verden. På boklanseringen fortalte Latini at Kardec hadde med seg to medier, to unge jenter bosatt i Paris og circa tusen andre ble involverte i arbeidet. Spørsmålene som ble besvart av Åndene gjennom medier i ulike lander og som kunne psykografere svarene for å kanalisere dem. De fikk svar fra Åndene som orienterte dem til å sende svarene til Kardec i Paris.

Kardecs arbeid
Allan Karder er psevdonymet av den franske læreren Hippolyte Léon Denizard Rivail. Psevdonymet var hans navn i et tidligere liv. Han var ikke medium, men en vitenskapsmann som kunne se noe veldig seriøs og alvorlig bak den tilsynelatende leken kalt «roterende bordene» og som skapet mye oppmerksomhet i Paris mot slutt av 1800-tallet.

Allan Kardec (til venstre)  studerte fenomenen av "roterende bordene"  i Paris (til høyre).

Allan Kardec (til venstre) studerte fenomenen av “roterende bordene” i Paris.

Kardec fastslo at “en intelligent virkning må ha en intelligent årsak. Et bord har ikke hjerne, nerver eller intelligens for å svare på spørsmål på en intelligent måte. Intelligensen bak manifestasjonene forteller selv at de var sjeler av mennesker som hadde forlatt det fysiske livet”.

Slik skapte han et nytt ord som skulle betegne den nye filosofien og vitenskapen han presenterte til verden i 1857- «Spiritisme», og Spiritismens tilhengere ble kalt «spiritister». Fordi ifølge Kardec “for nye ting trenger vi nye ord”.

“Derfor kan vi ikke snakke om Spiritisme uten å nevne Kardec. Det er som å snakke om Buddhisme og ignorere Buda. Det finnes ikke Spiritisme uten Kardec”, sa Cristina Latini.

Åndenes bok ble skrevet av Allan Kardec i Paris i 1857 og oversatt til norsk i 1893 av cand. jur. Bernt Christian Sverdrup Torstenson, den grunnleggeren av Spiritismen i Norge, og sin medhjelper Marie Gruben.

Den første Åndenes bok utgave i Norge og sin redaktør B. Torstenson.

Den første Åndenes bok utgave i Norge og sin redaktør og oversetter Bernt Torstenson.

Spiritisme i Norge
Bernt Torstenson var pioneren av Spiritisme i Norden. På det tidspunkt da Spiritisme var alminnelig gjenstand for hån, latter og forfølgelse påbegynte han utgivelsen av “Morgendemringen” (1886), det første nevneverdige spiritistiske tidsskrift i Norden. Han oversatt fire av Kardecs bøker til norsk samt flere andre bøker om spiritisme.

Cristina Latini hedret  B. Torstenson på slutten av sin tale ved å lese et dikt publisert i “Morgendemringen” i 1926 og skrevet av Nanna og Alfhild Lindefjeld tilegnet Torstenson:

dikt_torstenson3
Åndenes bok kan kjøpes hos GEEAK Norge (Dronningens gate 23 – Rom 512, 0154 Oslo). For mer informasjon kan du sende en e-post til post@geeaknorge.com.