Den 5. og 6. september arrangerte GEEAK Norge to foredrag med professor Cosme Massi, som er fysisker, filosof og doktor i logikk og vitenskapsfilosofi. Han har forsket på den spiritistiske vitenskapen og filosofi i mer enn 30 år har .

Foredragene ble holdt på Eldorado bokhandel i Oslo og handlet om lykke og om hva spiritismen er.

1-dia

“Lykke bør ikke forstås her som en glede, noe som skjer til tider i en herlig stund, men som en permanent lykketilstand”, Cosme Massi.

På sitt første foredrag i Oslo den 5. september fortalte Cosme Massi om lykke ifølge Spiritismen. Han snakket om hva dyd er i forhold med Spiritismen, og hvordan man kan bruke den for å bygge opp sin egen lykke. “Et sannelig lykkelig individ er den som utøver dyd”, sa Massi.

dsc_0019
Han fortalte også om en interaktiv plattform på internett som kalles Kardecpedia (klikk på bildet nederst) og ble lansert for noen uker siden. Den offentliggjør verkene til Allan Kardec, grunnleggeren av den spiritistiske læren, og muliggjør å søke informasjon om Spiritismen på en veldig enkel måte både på engelsk, fransk, spansk og portugisisk. Den er gratis og brukerne kan bidra ved å sende Kardecs verker som ble utgitt på andre språk men som ikke finnes i systemet ennå.

kardecpedia

6. september snakket Cosme Massi om hva Spiritisme egentlig er. Han sa at Spiritismen ifølge Allan Kardec er “både en vitenskap basert på observasjon og en filosofisk doktrine”. Cosme Massi forklarte at den spiritistiske vitenskapen studerer åndene og sine relasjoner med mennesker, mens den spiritistiske filosofien studerer de etiske og moralske konsekvenser av disse relasjonene. “Den viser at det er sjel som er årsaken til alle våre mentale fenomener. Etter døden fortsetter ånden å eksistere med alle disse mentale fenomenene. Tanker, følelser, minne og alt som man lærte seg fortsetter med den”.

dsc_0015
Cosme Massi svarte på spørsmålene fra publikum om mediumistiske evner og forklarte hvordan en person kan finne ut om den er medium eller ikke ved å studere Medienes Bok. Han sa at alle vi er medium, fordi alle kan, for eksempel, kommunisere seg med sin skytsengel. Men han forklarte også at Kardec betegnet medium den som kan forårsaker mediumistiske fenomener. «Mediumitet er ikke knyttet til moralske egenskaper eller kunnskap, den er fysiske – enten er du medium eller ikke.» Han understreket at ingen kan gi andre mediumistiske evner. «Dette er noe fysisk, noe som man er født med», sa Massi.

dsc_0016-2