Hva er forskjellen mellom frykt og panikklidelse? Hvilken mekanisme er bak panikklidelse og fobier? Hvordan kan åndene skape slike sykdommer?
Legen Andrei Moreira svarer på disse spørsmålene i dette foredraget som ble arrangert av GEEAK Norge i Oslo den 26.februar 2015.

panic