Filmen viser hvordan lov av årsak og virkning vIrker i vårt liv og at i årsaken til lidelser ligger veldig ofte i et tidligere liv. Historien forteller hvordan Paulo, en rolig og pliktfylt politiman, forandrer seg når en alkoholisert sjåfør påkjører og dreper hans kone og barn.

http://www.youtube.com/watch?v=HPra1yavBZ8